Formular decont tva 2011.asp

Accountings balance sheet


 

Carolina brethauer y su pareja

‐ persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, în ultimul decont depus
 

Standard life gars fact sheet research

Mar 24, 2016 · Tags: decont tva, formular 300d, anaf, opanaf nr588/2016. ANAF a actualizat din nou softurile pentru decontul TVA publicat la 15.02.2016. OPANAF nr. 588/2016 a aprobat modelul si continutul formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata". 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 1790/2012, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabil de la data 01.01.2013 -actualizat în data de 24.01.2014: soft A. soft J* Anexa validări Schema XSD Ghid de depunere a declaraţiei D300 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. Prin OANAF 591/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 94/01.02.2017 s-a aprobat modelul si continutul formularului 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata" care se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale in sensul TVA din anul 2017. Elemente noi introduse in formular 300:

Ordin nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) Decont de taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 91 din 4 februarie 2011 Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice (până în anul 2015: Direcţia Verificări Fiscale) este structura din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală desemnată să pună în aplicare Programul de conformare fiscală a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM).

Du sol ba hons date sheet 2014

Ordinul 2245/2010, formular 300, declaratia 300, declaratii fiscale 2010, decont TVA - decont de TVA si instructiuni de completare a formularului 300. Loto azi. Feb 02, 2017 · Începând cu 1 ianuarie 2017 s-a redus cota generală de TVA la 19% și implicit a trebuit modificat decontul de TVA – Formular 300, fapt realizat prin publicarea în Monitorul Oficial a OpANAF nr. 591/2017. Parcurgând instrucțiunile de completare nu am identificat modificări substanțiale.